สถานการณ์ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 
ภาค 2
สถานการณ์ และแนวโน้มของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  
     
บทที่ 11

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ปัญฆาสิ่งแวดล้อม แสดงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
      

ประเด็นข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นอรกแง่มุมหนึ่ง ที่สะท้อนถึงความต้องการของการควบคุมมลพิษเช่นกัน ซึ่งได้ปรากฎลงตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ เพิ่มมากขึ้น จากการรวบรวมข่าวในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2541 (มกราคม-มิถุนายน) ที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์รายวัน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการวิเคราะห์ข่าวสาธารณสุข จำแนกออกเป็น 8 ประเด็นด้วยกัน ในที่นี้ขอนำเสนอประเด็นข่าว เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่ง ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ว่า ยังมีภารกิจอีกมากมาย ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการดังกล่าว ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้(1)

ข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ของประชาชน

มีจำนวนทั้งสิ้น 34 เรื่อง ปรากฎในหนังสือพิมพ์รายวัน รวม 77 ฉบับ หนังสือพิมพ์มติชนเสนอข่าวมากที่สุด จำนวน 20 เรื่อง รองลงมา คือ เดลินิวส์ และข่าวสด ฉบับละ 12 เรื่อง หากแบ่งพื้นที่ตามเขตตรวจราชการ ซึ่งมี 12 เขต พบว่า เขต 3 เป็นพื้นที่ที่เกิดข่าวมากที่สุด มีจำนวน 23 เรื่อง (ดูแผนภาพที่ 11.1 และตารางที่ 11.1) เป็นปัญหาน้ำเสีย 11 เรื่อง อากาศ 8 เรื่อง ของเสียอันตราย 11 เรื่อง และขยะ 5 เรื่อง

แนวโน้มเหตุรำคาญในภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2540

แผนภาพที่ 11.1 ปัญหามลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2541 จากการรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวัน

ปัญหามลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2541 จากการรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวัน
 

ตารางที่ 11.1 วิเคราะห์ประเด็นข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ลำดับ ประเด็นข่าว ประเภทมลพิษ
น้ำเสีย อากาศ ของเสียอันตราย ขยะ
1 ปลาตายในบึงมรณะโรงงานยาสูบ
ปลาตายในบึงโรงงานยาสูบ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เนื่องจากหมอกลงจัด ทำให้น้ำมีออกซิเจนน้อย จึงเกิดการเน่าเสีย
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน บ้านเมือง มค.41
     
2 น้ำมันรั่วลงทะเลที่ท่าเรือมาบตาพุด
น้ำมันจากเรือสัญชาติมอนเดียส รั่วไหลลงทะเลที่ท่าเรือมาบตาพุด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง น้ำมันจับตัวเป็นก้อนคลุมผิวทะเล
กรุงเทพธุรกิจ มค.41
     
3 โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ป่วยเป็นโรคระบบทางเกินหายใจ 98 ราย สาเหตุจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ครู และนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา อ.แม่เมาพ รวม 6 แห่ง ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง แกลก๊าซซัลเฟอร์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มติชน มิย.41
     
4 ควันพิษจากการเผาขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประชาชน ต.ซำ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อนจากควันไฟที่เผาขยะ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และมีแมลงวันตอมจำนวนมาก
ข่าวสด แนวหน้า มค.41
   
5 บ่อขยะเทศบาลเมืองนครปฐมส่งกลิ่นเหม็น
บ่อขยะเทศบาลเมืองนครปฐมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน
เดลินิวส์ มค.41
     
6 กิจการห้องเย็นปล่อยน้ำเสีย
ชาวบ้านดงตาล ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี ร้องเรียนโรงงานกิจการทำห้องเย็น ปล่อยน้ำเสียเน่าเหม็นรบกวนชาวบ้าน
มติชน มีค.41
     
7 ไฟไหม้พรุโต๊ะแดง
ไฟไหม้พรุโต๊ะแดง ใน จ.นราธิวาส ส่งผลให้ประชาชนมีอาการระคาย เคืองตา และแสบตา ร.พ.สุไหงโกลก มียอดผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เมย.-มิย.41
     
8 เหมืองดังทิ้งสารตะกั่ว
บริษัทผลแอนด์ซัน จำกัด ซึ่งเป็นเหมืองแร่ปล่อยน้ำเสียจากการถลุงแร่ ซึ่งมีสารตะกั่วปนเปื้อนเป็นมาตรฐาน ทำให้ชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงในเขตทุ่งใหญ่นเรศวร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้รับอันตราย ต่อมาผลการตรวจน้ำ พบว่า มีสารพิษจริง จึงสั่งปิดเหมือง
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด เมย.-มิย.41
     
9 พบสารพิษชุมชนบ้านพลูตาหลวง
- พบขยะสารพิษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลึกสารสีขาวใยหิน (Rock wool) ของ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ บริเวณชุมชนบ้านพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด บ้านเมือง เมย.-พค.41
     
10 ปลาตายในลำน้ำกวง
มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำกวง จ.ลำพูน ทำให้ปลาตายจำนวนมาก
มติชน เมย.41
     
11 ชาวบางปะกงเดือดร้อนจากฝุ่นละออง
ชาวบ้าน ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อน จากกลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด ปล่อยขี้เถ้า ที่เกิดจากการใช้ยูคาลิปตัส เป็นเชื้อเพลิงและฝุ่นละออง จากการขนถ่ายข้าวเปลือก ผู้ที่มีอาการแพ้ เกิดตุ่มคันตามผิวหนัง
มติชน เมย.41
     
12 พบสารพิษริมถนนข้างโรงเรียน
พบถุงพลาสติกสีดำ และสีเหลือง มีชื่อล็อกซ์เล่ย์ข้างถุง ที่ริมถนนข้างโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง ระยอง ภายในเป็นใยหินมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด เมย.41
     
13 ชุมชนบ้านหนองแฟบ อ.เมือง ระยอง
พบกากสารเคมีทิ้งบริเวณติดกับนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก อยู่ในถุงพลาสติกสีดำ มีอักษร PCPO และ SCT
เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน เมย.41
     
14 ซอยร่วมพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง
พบถุงขยะสารพิษที่บริเวณริมคลองชลประทาน เป็นใยแก้วสีเหลือง และวัสดุที่ใช้ห่อหุ้มเหล็ก ภายในหล่อลื่นด้วยน้ำมันส่งกลิ่นเหม็นฉุน และสารเคมีสีขาว (ทีพีเอ) ของบริษัททุนแท็กซ์ฯ
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ เมย.41
     
15 ซอยประปา 2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง
พบกองขยะถ่ายหินที่ใช้ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า บริเวณใกล้คลองใหญ่ จนท.กรมโรงงานเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ และนายบัน ชาญพนา รับว่าเป็นผู้นำมาทิ้ง โดยรับเหมามาจากบริษัทเจินฟง
มติชน บ้านเมือง พค.41
     
16 บ้านโป่งตาสา หมู่ 7 และบ้านอ่าวตะแบก หมู่ 1 ต.ทุ่งพญา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานเยื่อกระดาษ ปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่ทำการเกษตร และแหล่งน้ำ
     
17 ริมถนนลูกรัง หลังวัดมาบตาพุด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
พบขยะสารพิษ เป็นสารพิษมีสีขาวแข็งเหมือนหิน ไม่มีกลิ่นเหม็น พงหญ้าบริเวณรอบๆ ตายเป็นแถบ และกลิ่นเหม็นจากโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รบกวนชาวบ้าน
เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด พค.41
     
18 ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ต.งิ้วงาม ต.คุ้มตะเภา ต.ผาจุก อ.เมือง อุตรดิตถ์
โรงงานแต่งแร่ดินขาวปล่อยกากสารแร่ดินขาวลงสู่แม่น้ำ ทำให้น้ำมีสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ เด็กที่ไปเล่นน้ำบางรายมีอาการคัน และมีผื่นขึ้นตามร่างกาย
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ พค.41
     
19 หมู่บ้านเนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง
พบกองขยะขนาดใหญ่ในบ่อลูกรัง ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่พ่อค้าสูบน้ำไปขายให้กับคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ขยะบางส่วน มีการเผาทำลาย บางส่วนแช่อยู่ในน้ำ
มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ พค.41
     
20 คลองซากหมาก ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง
โรงงานปุ๋ยแห่งชาติปล่อยน้ำเสียตามท่อออกสู่ทะเล มีกลิ่นเหม็น คล้ายน้ำมัน มีฟองสีเหลืองลอยเหนือน้ำ
มติชน บ้านเมือง พค.41
     
21 ทุบเขาประดู่ ต.สำนักทอง ต.แกลง อ.เมือง ระยอง
บริษัทเอ็นไวรอนเมนทัล ซิสเต็ม แมเนจเม้นต์ จำกัด ขุดเจาะภูเขา เพื่อปรับพื้นที่ทิ้งสารเคมี จากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ข่าวสด พค.41
     
22 ต.หนองบัว ต.หนองตะแคง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย จำกัด ปล่อยน้ำเสียลงในลำรางสาธารณะ ทำให้น้ำมีสีขาวขุ่นเป็นฟอง มีกลิ่นเหม็น ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ และน้ำเน่าเสียอาจไหลลงแม่น้ำระยอง และคลองประปา
บ้านเมือง พค.41
     
23 บ้านหนองแฟบ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง
พบเศษวัสดุใยแก้วฉนวนไมโครไฟเบอร์ และขยะปนเปื้อนสารเคมี
ข่าวสด บ้านเมือง พค.41
     
24 ชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง
ราษฎรยื่นข้อร้องเรียนต่อ ผวจ.ระยอง ขอให้ตรวจหาสารพิษในร่างกายชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการนำขยะ ปนเปื้อนสารพิษจาก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาทิ้ง
สยามรัฐ พค.41
     
25 ชุมชนประแสง ต.คอโด อ.เมือง สุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์นำขยะติดเชื้อ จาก รพ.เอกชน 4 แห่ง ไปทิ้ง น้ำฝนชะล้างสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ำชี และซึมลงตามบ่อใต้ดินของชาวบ้าน ทั้งนี้มีผู้พบเศษเนื้อมนุษย์ อวัวยะ เส้นผม ซากทารก เข็มฉีดยา ถุงเลือด และกระบอกฉีดยา บริเวณกองขยะ
ไทยรัฐ มติชน พค.41
     
26 บริเวณหินชาวหินดำ ชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง
พบปลาตายเกลื่อนหาด มีเลือดไหลออกจากปาก ท้องเป็นสีเขียว และเหงือกมีสีเทา น้ำทะเลมีสีคล้ำ
เดลินิวส์ พค.41
     
27 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
โรงโม่หิน 6 แห่ง ระเบิดหินทำให้มีฝุ่นสีแดงฟุ้งกระจายไปทั่ว เด็กป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
เดลินิวส์ พค.41
     
28 ชุมชนบ้านมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง
โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทเจนโก้ ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
มติชน พค.41
     
29 ปัญหาปลาตายในลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โรงงานของบริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ เป็นเหตุให้ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยง ตายเป็นจำนวนมาก ผอ.ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ถูกย้าย เพราะเข้าไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหา
ไทยรัฐ มิย.41
     
30 วัดสิทธิเจริญธรรม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พบขยะสารเคมีข้างวัด เคยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ไม่ได้รับความสนใจ
มติชน พค.41
     
31 โรงเรียนต่างจังหวัดผจญมลพิษโรคร้าย
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สำรวจพบครูและนักเรียนจาก 69 จังหวัด 1,153 แห่ง ได้รับผลกระทบจากมลพิษ โดย 7 จังหวัดต้องรีบแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ สระบุรี สงขลา สมุทรปราการ ระยอง ลำปาง ยะลา นราธิวาส เพราะสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานโม่หิน พื้นที่ไฟไหม้ป่า
แนวหน้า สยามรัฐ บางกอกโพสต์ มิย.41
     
32 รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง ระยอง
นักเรียนสูดดมควันพิษ จากโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก แสบผิวหนัง เวียนศีรษะ โดยมีเด็กป่วยวันละ 30-80 ราย
สยามรัฐ ไทยโพสต์ มิย.41
     
33 หมอกพิษปกคลุมท้องฟ้ามาบตาพุด
ถังบรรจุสารเพอร์ไลท์ และไนโตรเจนเหลว ของบริษัทบางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง ถูกแรงดันทำให้สาเพอร์ไลท์ พุ่งสู่บรรยากาศ ลมพัดกระจายเป็นหมอกควันสีขาว ปกคลุมไปทั่ว ประชาชนเกิดอาการระคายเคือง เป็นผื่นคันตามร่างกาย แสบตา และจมูก
มติชน มิย.41
     
34 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากแมลงวันเป็นจำนวนมาก
ข่าวสด มิย.41
     
    
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ Log In
  • สมัครขอใช้งานอีเมล์
  • วิธีแก้ปัญหาการใช้ mailgothai
  • การส่งเอกสารเพื่อเปิดใช้อีเมล์
  • มีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่
    โทร 0-2590-4290
    ระบบฐานข้อมูลกลาง Login
    สอบถามข้อมูลได้ที่
    โทร 0-2590-4293
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    เว็บไซต์ สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย รูปแบบใหม่ เป็นอย่างไรในความคิดคุณ